logowebchinese

 

防静电桌垫

CT-TBM100R - 防静电橡胶桌垫

材质 : 防静电橡胶
颜色及表面阻抗 :
    上层 : 绿色 - 10e7~9 ohm/sq.
    下层 : 黑色 - 10e3~6 ohm/sq.
厚度 : 2mm
尺寸 : 22cm X 30cm, 30cm X 45cm, 45cm X 60cm


CT-TBM200V - 防静电 PVC 桌垫

材质 : 防静电 PVC
颜色及表面阻抗 :
    上层 : 绿色 - 10e7~9 ohm/sq.
    下层 : 黑色 - 10e7~9 ohm/sq.
厚度 : 2mm
尺寸 : 120cm X 180cm

 


CT-CBM1000B - 洁净 室 1000 导电橡胶桌垫

材质 : 导电橡胶
颜色及表面阻抗 : 黑色 - 10e4~6 ohm/sq.
厚度 : 2mm
洁净室等级 1000, 无卤素
尺寸 : 请连络我们


CT-TBM100R

 

 


CT-TBM200V

 

 


CT-CBM1000B